Å puste er det første og siste du gjør. Vi tenker på forurensning ute, men fakta er at innendørsluften i snitt er 5 ganger mer forurenset. De fleste oppholder seg 90% av døgnet innendørs så luften her har stor betydning for din helse.

Aura Air gir intelligent luftrensing innendørs og sørger for at du puster luft som er like ren som på høyfjellet.

Aura Air – mye mer enn en luftrenser

Nær en million nordmenn har pollenallergi. Om du er en av dem vil du elske Aura Air. Alle typer pollen filtreres effektivt ut og gjør innemiljøet pollenfritt. Det blir mer behagelig å oppholde seg hjemme og man kan redusere medisinbruk.

Aura Air har utviklet verdens smarteste kontroll system for innendørsmiljø som renser og desinfiserer luften samtidig som den overvåker luftkvaliteten i sanntid. Diskre og tidløs design gjør at den passer inn overalt og den er utrolig enkel å installere. Heng den opp og koble til strøm, det er alt.

Fordi ren luft inne er en selvfølge!

99.9% filtrering av korona virus

De første resultatene viste at renseanordningen har en bemerkelsesverdig evne til å desinfisere forskjellige bakterier. Etter utbruddet av COVID-19 viruset har fokuset i det globale medisinske samfunnet endret seg fra å forhindre sykehuservervede bakterielle infeksjoner til å forhindre virusspredning av SARS CoV-2. » Se lenke under for hele rapporten.

Aura Air bruker avanserte sensorer til å overvåke luftkvaliteten i sanntid slik at du ser status og får anbefalinger basert på din families helse.

Hvordan fungerer Aura Air ?

Sterionizer™

Vår patenterte Sterionizer simulerer luften ute ved å sende positive og negative ioner inn i løftstrømmen. Dette er en metode som også brukes innen helsevesenet for å bryte ned protein strukturen på bakterien og virus slik at de blir inaktive og ufarlige.
Tradisjonelle luftrensere som produserer ioner lager og en stor mengde ozon som er helseskadelig og kan skade lungene. Aura Air begrenser ozonet til 5ppb (partikler per billion) som gjør den sikker for alle, også barn og husdyr.

Ray Filter™

Det 3-delte filteret fjerner lukt, partikler og fjerner allergener, virus, bakterier og pollen.

Kombinasjonen av HEPA filter, likt det du finner i fly, og kobber og karbon filtre gir til sammen en filtreringsgrad på 99.98%.

UVC lys

UVC lys har en høy effektivitet for å inaktivere mikroorganismer ved å ødelegge arvemateriale i nuculus i bakterier eller nucelic syrer i virus. Teknologien benyttes i de fleste renseanlegg for vann. Aura Air bruker UVC lys i bølgelengden 200-280 nm som er mest effektiv.

Picture